You are here

Marcos Simoes

residency

Artists:

residentie 2/4 >15/4/2018

 

HOW NOT TO BE UNDERSTOOD? INFINITY
Is a research project for a pieces-dance. 
'I see the ART-WORK as a compound of things, a panoply of beings, colours, textures, shapes, times, elements, motifs, sounds that are operating and communicating at the moment of its creation and that genders its shape, bringing the infinite to the finite (shape) and again to the infinite through the viewer'

FuRless Animals Things

Artists:

residentie van 14/12/2015 > 20/12/2015  +  4/1/2016 > 10/1/2016  ism. Hiros vzw

Furless Animals Things is part of a trajectory of Marcos Simoes and Sara Manente about collaborating, making and presenting a performance inspired by “paranormal” experiences between people who know each other in an extra-ordinary way. 

Sarah Manente & Marcos Simoës

Pics final week Sitting with the body  Heike Langsdorf here

 

marcelomardonesweb klResidentie 17/2 > 2/3/2014

Showing 1/3/2014
This place vertrekt van het idee van ‘displacement’ als motor, vector, generator van fysieke beweging, zingeving en waardesysteem. In hun nieuw project willen Sara Manente en Marcos Simoes het begrip toepassen op de nabijheid tussen dingen, en dingen die in relatie staan tot elkaar. Bijvoorbeeld alle elementen uit een artistieke creatie: objecten, performers, woorden en publiek. Volgens hen kan"This place" op verschillende momenten aanwezig zijn: de virtuele ruimte tussen de partners in een i artistiekkoppel, de constellatie van de ontmoeting tussendezepersonen, de ruimte van de overdracht, het wederzijds begrip / onbegrip en zelfs de plaats waar paranormale communicatie het werk beïnvloedt. Op elke locatie willen de makers vorm geven aan een performatieve situatie, en het resultaat ervan tonen als een tijdelijk object – en niét als een work in progress.
Manente en Simoes nodigen telkens een ‘artistiekkoppel’ uit om met hen samen te werken. Die koppels kunnen (dichte) collega’s zijn, of werkelijke partners. Gedurende twee weken delen zij een werkplek en een gemeenschappelijke praktijkvoor de ‘displacement’ met als doel deze te hervormen toteen nieuw objectvoorhetpubliek. De uitnodiging om bij het project aan te sluiten kan worden gevolgd door een tegenvoorstel, een eerste 'verplaatsing' van het project zelf. Het doel van dit project is om op elk moment en bij elke ‘verplaatsing’ “this place” te vinden. Het project omvat elke variatie en alle variaties samen.

info: http://www.mokum.be/nl/artist/Sara_Manente___Marcos_Simoes/This_Place.html

 

CREDITS

Concept/creatie: Sara Manente & Marcos Simoes 
Performance/creatie van de afgelopen en komende voorstellingen:
Marc Vives & Aimar Pérez Gali (26.07.2013)
Guillem Mont de Palol & Jorge Dutor (16.11.2013)
Lilia Mestre & Davis Freeman (12.12.2013)
Jaime & Norberto Llopis, Marcos Navarro (18.01.2014)
Mette Edvardsen, Philippe Beloul & Heiko Gölzer (1.03.2014) in ZSenne
Edurne & Clara Rubio (20.03.2014)
Onderzoeksperiode: Kyung Ae Ro & Jeong Eon-ji
Productie: CABRA vzw 
Uitvoerend producent: Mokum vzw
Met de steun van l’Estruch (Sabadell), Workspace Brussels, Wp Zimmer (Antwerpen), Zsenne Artlab (Brussel), Kunstencentrum BUDA (Kortrijk).
Onderzoek ondersteund door Asian Arts Theatre's 2012 Project Development Initiative, funded by Office for Hub City of Asian Culture in Korean Ministry of Culture, Sports and Tourism
Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap
Met dank aan Bains Connective Brussel, la Poderosa (Barcelona)

"AI" info

 

phpthumb_generated_thumbnailjpg

Ai! Dubbing – Ai! Objects 

NL
 Residentie 14 tot 27 mei 2012

Changing context /The gallery space

The performance as document /the document as an art piece

Lilia Mestre & Marcos Simoes gaan in mei 2012 gedurende 2 weken aan het werk in ZSenne.

"We beschouwen de galerij als een ruimte om kunstwerken en documenten tentoon te stellen. We verplaatsen ons van de 'black box' naar een 'white cube' om de vluchtige vorm die eigen is aan performance tegenover de permanente aanwezigheid van documenten te stellen. We willen de status van beide formats doorbreken door ze te combineren. We willen een systeem ontwikkelen dat 'performance' kan vertalen in een 'document' en omgekeerd.

Hoe verplaatsen we een event van de 'black box' naar een 'white cube'? Hoe kunnen we een document als performance beschouwen?
De galerij is een ruimte die in een constante verhouding staat tot de buitenwereld. We bevinden ons niet meer in een afgesloten ruimte van het theater waarbinnen we een publiek uitnodigen op een gegeven moment. De zichtbaarheid van de constructie van de kunstwerken is fundamenteel voor de transparante werking van de systemen die we willen ontwikkelen. De wisselwerking tussen de binnen- en buitenwereld is hierbij zeer belangrijk."

Ai! Dubbing / 1ste week – 14,15, 16 en 19 mei 2012

Samen met Marcelo Mardones werken we aan het finale document, namelijk een documentaire over het Ai! Dubbing systeem.

De galerij zal worden omgebouwd tot een cinema studio waarbij de techniek blootgelegd en getoond wordt aan de toeschouwer.

De vernissage op het einde van de week bestaat uit een slotperformance (het maken van de documentaire): vrijdag 19/5 17.00u

Ai! Objects / 2e week - 21 tot 25 mei 2012

Het publiek en de buurt als deel van de context van de performance.

We werken samen met Christophe Albertijn aan de ontwikkeling van Ai! Objects, waarbij de toeschouwers fungeren als acteurs en de omliggende straten als scène. We willen aan de slag met deze tijdelijke gemeenschap die wordt gevormd door dit sociale ritueel.

Toonmoment: vrijdag 25 mei 19.00u gevolgd door gesprek met de performers

Samenwerking met Mokum vzw

 

ENG

Residency in ZSenne - 14 to 25 May 2012   

Changing context / The gallery space

The performance as document /the document as an art piece

In May 2012, Lilia Mestre and Marcos Simoes will work for two weeks in the Gallery ZSenne in the center of Brussels.
"We see the gallery space as a place to present oeuvres and documents. We’ll be going from the black box to the white cube questioning the place of performance as a life momentary form to the place of the object as permanent evidence.

Our plan is to work with both formats and challenge their status in contemporary art. We want to develop systems that allow us to translate and relocate performance and document.

How to translate events from a black box to the white cube? How to see the document as performance? And how to see the performance as a document by changing its formats? 

The space of the gallery is a permeable space by the constant relation to the outside world. We are not anymore in an excluded environment where the audience is invited to come in at a certain point. The constant visibility of the construction of the artwork will be fundamental on the construction of systems. The circularity of the inside and the outside is an aspect that cannot be denied."

Ai! Dubbing / 1st week – 14,15, 16 and 19th May 2012

Together with Marcelo Mardones we will be working on the process of making a final document / documentary about the Ai! Dubbing system.

The gallery will be transformed in a cinema studio where the apparatus is apparent and can be shared with the visitors.

The final performance (the making of the documentary) will happen as a vernissage at the end of the week: Friday 17.00h 

Ai! Objects / 2nd week - 21 until 25th May 2012

The audience and the streets as part of the context of the performance.

In the score Ai! Objects for instant improvisation with movement, voice and sound we’ll work with Christophe Albertijn on the development and presentation of the project including the visitors and the street surroundings as co- actors and stage.

We want to explicitly work on the temporary community that is formed by this social ritual.

Showing Friday 25 May at 19.00  folowed by an after talk with the performers.

A collaboration with Mokum vzw


Bio Lilia Mestre / Marcos Simoës

Biografie Lilia Mestre

Lilia Mestre (Lissabon, 1968) is een Portugese performer die woont en werkt in Brussel. In haar werk gebruikt ze choreografische tools om elementen als perceptie, cultuur en relaties te onderzoeken. Sinds 1994 werkte ze als danseres samen met Vera Mantero, Hans Van den Broeck, Christine de Smedt, Martin Nachbar, Kate Macintosh en Mette Edvardsen. In 1999 richtte ze het gezelschap Random Scream op samen met Davis Freeman, om de eclectische elementen van de alledaagse cultuur te tonen binnen vooropgestelde vluchtlijnen van dans, theater en andere media.
Haar eigen werk omvat de voorstellingen: Untitle me Missing, Link, Beyond Mary and Joseph, Rendering, (g)hosts and Moving you. Ze creëerde ook een site specifieke onderzoeksserie, Interface fictions, waarbij performance, product en de blik in de publieke ruimte bevraagd worden. De performance Live-In Room werd zo gecreëerd als resultaat van een onderzoek naar geluid en emoties.
Haar volgende project Ai! an interjection - as relational form is een choreografische samenwerking met Marcos Simões.
Sinds 2006 is Lilia Mestre dramaturge en curator voor Bains Connective Art Laboratory in Brussel. Momenteel is ze ook mentor bij a.pass (advanced performance and scenography studies in Antwerpen).

http://www.blogger.com/profile/09047526612648191933

Biografie Marcos Simoes

Marcos Simoes (Portugal, 1975) is choreograaf en startte zijn opleiding in 2002 aan de Fine Arts School University Miguel Hernandez in Spanje, waar hij de video Ma vie en rose creëerde. Op dezelfde school realiseerde Simoes zijn eerste dansstuk Espaço/Corpo Corpo/Espaço. Nadat hij zich in Brussel vestigde, creëerde hij in samenwerking met de choreografe Sara Manente de voorstellingen Palindrome (2004), Eye in the sky (2005) en Instructions (2006).
In 2005 richtte Simoes samen met vijf andere choreografen CABRA vzw op (
http://cabra.weebly.com/), een collectief dat werkt rond de krachtlijnen samenwerking en wederzijdse ondersteuning vanuit een gemeenschappelijke visie rond dans en kunst. Marcos behaalde de post-master a.p.t/a.pass in Performing Arts in Antwerpen, waar hij verschillende projecten presenteerde rond zijn concept: The LaughingBody. In 2010 creëerde hij twee projecten die vertrokken vanuit het onderwerp ‘beledigingen’: de video en geluidsinstallatie Totem, a place of contradictions en Eskimo.

Simoes danst momenteel mee in een dansvoorstelling van Sara Manente, Faire un Four, dat in december 2011 in première ging in Monty (Antwerpen). Daarnaast creëert hij samen met choreografe Lilia Mestre het project Ai! An interjection as relational form, werkt hij samen met de beeldend kunstenaar Marcelo Mardones aan het project On Path en startte hij samen met Sara Manente het nieuwe project This Place op.

--

Biography Lilia Mestre

Lilia Mestre (Lisbon, 1968) is a Portuguese performing artist living and working in Brussels. In her work she uses choreographic tools to research issues related to perception, culture and relationality.
Since 1994 she has worked as a dancer and collaborator namely with Vera Mantero, Hans Van den Broeck, Christine de Smedt,  Martin Nachbar, Kate Machintosh and Mette Edvardsen. In 1999 she founded the company Random Scream with Davis Freeman to expose the eclectic elements of everyday culture with proposed lines of flight for dance, theatre, and other media.
Her own work includes the stage performances: “Untitle me”, Missing Link, Beyond Mary and Joseph, Rendering, (g)hosts and Moving you. She also created a site specific research series Interface fictions questioning performance, product and the gaze in public space and the performative site specific installation Live-In Room issued from a research on sound and emotions.
Her next project Ai! an interjection - as relational form is a choreographic collaboration with Marcos Simões.
Since 2006 Lilia Mestre is dramaturge and co-ordinator for Bains Connective Art Laboratory in Brussels. Currently she is mentor at a.pass (advanced performance and scenography studies in Antwerp).

http://www.blogger.com/profile/09047526612648191933

Biography Marcos Simoes

Marcos Simoes (Portugal, 1975) lives in Brussels. He studied civil engineering at Instituto Superior Técnico in Lisbon. He attended the intensive course of SNDO and the contemporary dance programme at the University Miguel Hernandez in Altea, Spain. He created and performed three pieces in collaboration with Sara Manente: Palyndrome, Eye in the Sky and Instructions. He completed the post-master a.p.t/A.pass in Performing Arts in Antwerp where he presented several works around his concept: The LaughingBody. He created Eskimo presented in Monty (Antwerpen) and Working Title Platform (Brussels). He is currently working as an interpreter for Sara Manente, and in two different collaboration projects, Ai! with the Portuguese choreographic artist Lilia Mestre and the other with the visual artist Marcelo Mardones. He’s one of the founding members of the association CABRA vzw (http://cabra.weebly.com/).

Subscribe to Marcos Simoes