You are here

Nerone Prandi

2012 / Shadow + Nerone Prandi / Info

Shadow

Shadow is een touw-kunstenaar. Ze onderzoekt de rijkdom aan menselijke emoties door haar koorden. Haar oncenventionele stijl is geïnspireerd door de Japans bondage. Ze geeft een grote variatie aan innerlijke ervaringen, die zowel medatatieve reizen kunnen zijn als intense uitdagingen, aan haar partners. Samen met Nerone en in dialoog met zijn werk, zullen haar koorden de essentie van hun ontmoeting uitdrukken tijdens de openingsavond.

Shadow is participant bij Advanced Performance and Scenography Studies

 

Shadow est une artiste qui travaille avec des cordes. Sa recherche est centrée autour des emotions humaines par ses cordes. Son style inconventionel est inspirée par le bondage Japonnais. Elle donne à son partenaire une variation d'expériences intérieures, allant du voyage méditatif aux défis intenses. Avec Nerone, et en dialogue avec son travail, les cordes exprimeront l'essence de leur rencontre pendant la soirée d'ouverture.

Shadow is participant bij Advanced Performance and Scenography Studies

 

Shadow is a rope artist who likes to explore the wealth of human emotions by means of her ropes. Her unconventional style is inspired by Japanese rope bondage; she likes to provide her partners with a variety of inner experiences ranging from meditative journeys to intense challenges. Together with Nerone as her model, and inspired by his artwork, she'll let her ropes express the essence of their encounter on the opening night.

Shadow is participant bij Advanced Performance and Scenography Studies


2012 / Nerone Prandi / INFO

Artists:

Nerone Prandi / expo&installati(on)e

LE CORPS DANS L'ESPACE SADIAN

nl - Wat gaat er om in het hoofd van de kunstenaar?

Tijdens zijn residentie in ZSenne Art Lab presenteert illustrator, pornograaf en architect Nerone Prandi voor de eerste keer zijn werk in België. Illustraties uit het dagdagelijkse leven, die getuigen van een libertijnse verbeelding. In zijn oeuvre stelt de kunstenaar voor te breken met alle remmingen. Hij toont een grote minachting voor alle vooroordelen en een diepe afschuw voor elke vorm van moraal.

Zijn tekeningen krijgen vorm door wilde strepen op zoek naar erotische mannelijke figuren, seksueel en pervers. In zijn werk verkent hij een overgangsesthetiek en zet hij vraagtekens bij de taboes van de samenleving. Meer dan in het sadomasochisme, wil hij de “wildeman” in zichzelf vinden: een lichaam dat de spiritualiteit van een nieuwe religieuze dimensie uitstraalt. In de tegenstelling tussen het heilige en het profane vindt hij een ongeremde erotiek, een paradijs, al dan niet artificieel en kortstondig.

Zijn illustraties, foto's en installaties tonen de vele verschillende facetten van het werk van Nerone Prandi. In het grote aantal werken blijft hij herhaaldelijk, soms tot de hij uitputting nabij is, vragen om na te denken over wat aantrekkelijk is en de daaraan gekoppelde waarden. Zijn avant-garde kunst stoort, hij stelt het binaire denken en de geldende starre hiërarchieën aan de kaak. Het toont viezigheid, is laag, gemeen maar toch ook zacht, respectvol en engelachtig. Het is een mengeling van alles wat je niet in kleine doses kunt innemen. Zijn tekeningen laten naakte mannen zien die naar hartelust stoeien met elkaar, die openlijk wilde sex hebben. Het hoofdthema van zijn werk blijft het verlangen.

In ZSenne Art Lab werkt hij rond het verlangen. Enkele kunstenaars worden uitgenodigd om samen met hem de confrontatie aan te gaan. Er zijn interventies gepland van Shadow, Ignacio Galilea ism Artpotheek, …

Nerone Prandi is aanwezig in ZSenne Art Lab van woensdag  t/m zondag 16.00 - 20.00. Meer info: FASTDRIPMAG.COM

--

vernissage + Performance SHADOW  / finissage + Performance IGNACIO GALILEA   / scenografie/scénographe Nixon Fernandez

fr - Qu'est est ce qui se passe dans la tète de l'artiste?

 

Référant à ses illustrations, quelques éléments de la vie quotidienne et une imagination libertine Nerone Prandi présente pendant sa résidence à ZSenne son travail pour la première fois en Belgique. Son œuvre prône cet égarement des sens que suppose le brisement total de tous les freins, le plus souverain mépris pour tous les préjugés, le renversement total de tout culte, la plus profonde horreur de toute espèce de morale.

 

Ces dessins prennent forme avec des traits sauvages et, au chercher les figures érotiques masculines, sexuelles et perverties, il avance dans une esthétique de transgression, de questionnement des tabous de la société.

Plus que la recherche du sado-masochisme il chemine vers sa propre découverte de l'homme sauvage: un corps qui reflète la spiritualité d'une nouvelle dimension religieuse et qui dissolue la contradiction entre le sacré et le profane avec de l'érotisme sans limites et le paradis qu'on peut y trouver, artificiel ou de courte durée. Depuis longtemps il ne s'agit plus de procréation...

 

Les dessins, les illustrations et des installations montrent les nombreuses facettes du travail de Prandi. Dans un grand nombre d'oeuvres, il interroge les valeurs imposés et répétés, jusqu'à l'épuisement, par le plus grand nombre.

Ses dessins montrent la bassesse animale, le sale, le méchant mais il y a aussi beaucoup de douceur, de tendresse, avec du respect et même de la sensibilité angélique. C'est un mélange de tout ce que ne vient pas en doses homéopathiques.

 

Nerone Prandi est illustrateur, pornographe et architecte torturé. Il est né à Sao Paulo en 1970.

 

Pendant sa résidence à ZSenne Art Lab, il veut décliner le thème majeur de son oeuvre: le désir, avec de nouvelles variantes. Il confronte la résidence à ZSenne Art Lab avec toutes ses possibilités qu'elle propose et il invite d'autres artistes à intervenir dans sa créativité. Il y a des interventions prévu de Shadow et Ignacio Galilea en collaboration avec Artpotheek.

 

Nerone Prandi sera présent à ZSenne Art Lab du mercredi au dimanche 16.00 - 20.00. Plus d'info : FASTDRIPMAG.COM

 

alt

alt

montage 1


Juni / Juli 2012

 

Volgende residenties:

Nicolas Galeazzi  (CH) in samenwerking met het Fans Masereelcentrum   COPY CLUB  research  11/6/2012 > 8/7/2012

Nerone Prandi (BR) maakt in situ homo-erotische tekeningen.  8/7/2012 > 29/7/2012

 

Résidences prochaines:

Nicolas Galeazzi (CH) en collaboration avec le  Fans Masereelcentrum COPY CLUB  research  11/6/2012 > 8/7/2012

Nerone Prandi (BR) fera des dessins homo-érotiques sur place.  8/7/2012 > 29/7/2012

 

Subscribe to Nerone Prandi