You are here

2012 / Shadow + Nerone Prandi / Info

Shadow

Shadow is een touw-kunstenaar. Ze onderzoekt de rijkdom aan menselijke emoties door haar koorden. Haar oncenventionele stijl is geïnspireerd door de Japans bondage. Ze geeft een grote variatie aan innerlijke ervaringen, die zowel medatatieve reizen kunnen zijn als intense uitdagingen, aan haar partners. Samen met Nerone en in dialoog met zijn werk, zullen haar koorden de essentie van hun ontmoeting uitdrukken tijdens de openingsavond.

Shadow is participant bij Advanced Performance and Scenography Studies

 

Shadow est une artiste qui travaille avec des cordes. Sa recherche est centrée autour des emotions humaines par ses cordes. Son style inconventionel est inspirée par le bondage Japonnais. Elle donne à son partenaire une variation d'expériences intérieures, allant du voyage méditatif aux défis intenses. Avec Nerone, et en dialogue avec son travail, les cordes exprimeront l'essence de leur rencontre pendant la soirée d'ouverture.

Shadow is participant bij Advanced Performance and Scenography Studies

 

Shadow is a rope artist who likes to explore the wealth of human emotions by means of her ropes. Her unconventional style is inspired by Japanese rope bondage; she likes to provide her partners with a variety of inner experiences ranging from meditative journeys to intense challenges. Together with Nerone as her model, and inspired by his artwork, she'll let her ropes express the essence of their encounter on the opening night.

Shadow is participant bij Advanced Performance and Scenography Studies