You are here

Loze Ariane

CUT IN MOVEMENT Ariane Loze

Artists:

 
Residentie 6/1/14 > 19/1/14
viewing vrijdag 17/1/2014  18:00 > 21:00
 
cutinmovement3 kopiescreen shot 2013-10-29 at 13.46.31Gedurende  2 weken  in ZSenne wil Ariane Loze haar onderzoek in montage van beelden van Brussel verder zetten. Haar vertrekpunt is een simpele vraag: is het mogelijk om montage van beelden te benaderen als een choreografie van beelden in plaats van een verhalend middel.
Of andersom: is het mogelijk om stillevens van de stad en haar beweging verhalend door de basistechnieken van montage?
De vele vensters van ZSenne zullen voorbijgangers de dagelijkse projecties laten zien, en ze zijn welkom om op dit portret van hun stad te reageren.
Nadat ze de principes van montage in kortfilms en performance onderzocht, gaat Ariane Loze nu op onderzoek in de Brusselse straten. De stad is in constante beweging, de passanten creëren ongewild duetten, trio's en koren... In een hedendaagse stadssymfonie stelt Ariane Loze zich de vraag of montage beschouwd worden als een techniek die zich bezighoudt met ritme, richting, snelheid, ruimte en beweging. Wat zijn de raakvlakken met dans en choreografie?
 
screen shot 2013-10-29 at 13.46.35cutinmovement5 kopie
 During a 2 weeks residence in ZSenne, Ariane Loze will carry on her research on editing, composing images shot in the city of Brussels. Her starting point is a simple question: is it possible to approach editing as choreography of images instead of as a tool to evoke narratives? Or the other way around: is it possible to fictionalize contemplative images of the city and her movement by means of the basic techniques of editing?
The numerous windows of ZSenne will allow passerby’s to see the daily projections and they will be welcome to comment on this portrait of their city.
After studying principles of editing in short films and performances, MÔWN (Movies on my own), Ariane Loze takes her research to the streets of Brussels. The city is in continuous movement, passerby’s unwillingly create duets and trio’s, choirs ... In a contemporary city symphony Ariane Loze ask herself the question whether editing can be considered a technique that deals with rhythm, direction, speed, space and movement as much as a dance.
 
 
Het einde van BATTERY vrijdag  3 januari 2014 19:00u
endend3
end7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sitting with the body INFO and PICS

Artists:

Elke dag om 9h /12h /17u wordt een nieuwe sitting getoond.
Zaterdag 9/2 zijn er 6 sessies: 9h /11h /13h /15h Slotsessie: 17h met drinks
Gedurende een volgende reeks van 10 dagen Zitten met het lichaam hebben we gezocht naar bewegingen die we kunnen combineren met het oorspronkelijke beeld van de twee zittende lichamen. Onafhankelijk van waar we de beweging hebben gevonden, proberen we deze uit te voeren in een meditatieve staat.
Zaterdag tonen we enkele voorbeelden...
*
Tous les jours à 9h /11h / 17h une nouvelle sitting sera montrée.
Samedi 9/2 il y aura 6 sessions: 9h /11h /13h /15h Session de clôture: 17h avec boissons 
Pendant 10 jours de Sitting with the body, nous avons cherché des mouvements qu'on peut combiner avec l'image initiale des deux corps assis. Indépendemment d'où le mouvement trouvé nous est arrivé, nous essayons de l'exécuter dans un état méditatif.
Samedi nous montrerons quelques exemples...
*
Every day a new sitting is shown at 9h /12h /17u.
Saturday 9/2 there wil be 6 sessions: 9h /11h /13h /15h Closing session: 17h with drinks
During another 10 days sitting with the body we searched for movements that can be combined with the initial image of the two sitting bodies. Regardless to where the found movement footage came from, we attempt to execute it in a meditative state. 
Saturday we will show some samples ...

img_7147
d 3 with helena2img_7176day 5 3img_7185screen shot 2013-01-30 at 23.12.41
TOUR

30-04-2012 13 Apr 2012 : first test-retreat at ZSenne lab / Brussels
15-10-2012 19 Oct 2012 : second test-retreat at ZSenne lab / Brussels
*
28-01-2013 10 Feb 2013 : RETREAT 1 at ZSenne lab / Brussels
05-05-2013 16 May 2013 : RETREAT 2 at ZSenne lab / Brussels
11-09-2013 22 Sep 2013 : RETREAT 3 at ZSenne  lab / Brussels

research & performance : Renée Copraij, Heike Langsdorf

drawing : 
support & context : Zsenne-lab, Kunst/Werk, radical_hope
thanks to : Luc Emiel Rooman

Subscribe to Loze Ariane