You are here

Arnaud Caquelard

Everything fake is thing

origArnaud Caquelard

Een vlakke tekening breidt uit, stapt over van het blad papier naar de ruimte. Arnaud inspireert zich op tekeningen van paletten die men in de publieke ruimte vindt, en hij breekt die toevallige installatie, die zich tussen experimenteel laboratorium en  curiositeitenkabinet situeert, af en reconstrueert ze onmiddellijk. 

Dit laboratorium werkt zoals verbindingen in de hersenen die informatie doorgeven via lineaire grafische zwarte rhizomen (horizontale wortels die aan hun uiteinden terug omhoogschieten en een nieuwe plant maken).

Het resultaat is een absurd verhaal waarvan de leidraden en referenties variëren tussen het beschouwen van het fenomeen 'Knippen/Plakken' tot het begrip van om/op-sluiting, tussen de herinnering aan iemand en spontane beeldvorming.

Un dessin dans l’espace qui se propage, passe de la feuille de papier au volume. Inspiré de dessins de palettes trouvées dans l’espace urbain, je déconstruits-reconstruit cette installation qui se situe entre le laboratoire expérimental et le cabinet de curiosité.

Ce laboratoire fonctionne comme les connexions d’un cerveau passant d’une information à une autre par le biais de ce rhizome linéaire noire, graphique.

Il forme une sorte de narration absurde dont les pistes, les références vont de l’observation du phénomène "copier-coller" à la notion d’enfermement, du simple souvenir d’une personne aux images spontanées.

Events in May

every fake is thing

 

Arnaud Caquelard  EVERTHING FAKE IS THING

Residentie 5/05 > 25/05/2014  info: Arnaud Caquelard  blog

 

Presentatie donderdag / jeudi / Thursday 15/05/14  18.30 > 21.00  
Concert : Ellah a. Thaun   info: ellahathaun
 
WELKOM   BIENVENUS  (installatie, muziek, interessante mensen, drinks, etc.)
 

 

*

fucku 2

 

Fanette Muxart  FUCK YOU LAS VEGAS
Residentie 26/05 > 1/06/2014  info: Fanette  blog
 
Concert en installatie 
donderdag / jeudi / Thursday 29/05/14  19.30.

 

WELKOM   BIENVENUS  
(installatie, muziek, interessante mensen, drinks, etc.)
Subscribe to Arnaud Caquelard