You are here

Helena Dietrich LILIFICATION – a help center

LILIFICATIE - een hulpcentrum voor genezing

bedieningsuren:  18:00 - 22:00
Donderdag 22/8
Vrijdag 23/8
Zaterdag 24/8

 

Wij zorgen voor u. Vanaf het moment dat u binnenkomt kan uw transformatie beginnen. Als u dat toelaat. We nemen u mee en brengen u 'heel thuis'. Heling is een proces van confrontatie. Onze hulp is onze toewijding. En wat vals is wordt reëel.

Wat u ziet ligt in de lijn van uw verwachtingen. Wat echt is, wat vals. Het probleem is niet om te zien of echt wel echt is, of vals echt vals, maar dat er sowieso een verschil zou zijn. Iets kan maar echt zijn als er een valse tegenhanger bestaat. Door tegenstellingen te begrijpen en te ervaren als meervoudige perspectieven, in plaats van koppige dualismen, kunnen we ons vrij maken van verstikkende concepten, en contact treden met onze volle creatieve vermogens. 

Helena Dietrich (Munchen Duitsland) doet een onderzoeks postgraduaat bij a.pass (Advanced Performance and Scenography Studies) in Brussel. Tijdens haar 2 weken residentie ontwikkelt en experimenteert zehaar a.pass project: "LILI - een werktuig voor voor relatties" gaat over de constructie van het ego en methodes om anders om te gaan met dat ego, en daardoor ook collectiviteit anders te benaderen.  Ze experimenteert met uiteenlopende methodes om onze realiteit en ideologie uit te dagen.

Voor haar presentatie in ZSenne nodigt ze drie gast-performers uit: David Chavez, Voin de Voin and Veridiana Zurita. Samen zullen ze een magisch helpcentrupm voor u opzetten. In de ruimte zullen er meerdere dozen zijn, waarin bezoekers kunnen binnengaan een de zogenaamde "Lilificatie" ondergaan.

*
service hours: 18:00 - 22:00 
Thursday 22/8 
Friday 23/8
Saturday 24/8
 
Lilification – a healing help center
We’ll provide you with our services. From the moment you enter in the space the transformation that you will allow can take place. We’ll carry you away and bring you “home, healed”. Healing is a process of confrontation. Our help is a dedication. And fake reinvents your reality.
It lies in the preceding expectations of the beholder what is perceived as real and what as fake. The problem is not to perceive real as real and fake as fake but to apply to them a hierarchical positioning. Something can only be really real by the existence of its fake counterpart. By understanding and experiencing opposites as multiple perspectives instead of a dualistic stubbornness we can detach ourselves from limiting concepts and access the full spectrum of creation. 

Helena Dietrich is an artist from Munich, Germany, currently doing a postgraduate research project in a.pass (Advanced performance and scenography studies) in Brussels. In her two week residency in ZSenne she works and experiments for her a.pass project: "LILI – a tool for relating" deals with construction of the self and methods to relate differently to the self, to establish through that a different approach to collectivity. In her work she experiments with tools from various contexts to challenge our relations to self and its ideologies.

For her presentation in ZSenne she invites three guest-performers: David Chavez, Voin de Voin and Veridiana Zurita. Together they will create a magical help-center and service you.
In the space there will be several boxes, where the visitors can enter and experience the so called Lilification.
 
Costumes by Julia Heuer