You are here

2013 / Heike and Renée / SWTB / INFO


nl 
- zitten met het lichaam - een onderzoek van Renée Copraij & Heike Langsdorf (retraite 1)

Tijdens twee test-retraites in 2012 lieten Renée Copraij en HeikeLangsdorf het beeld met de twee zittende lichamen drie keer per dag zien en werd ook al met andere mensen aan dit beeld gewerkt. In 2013 is de ontwikkeling van verschillende choreografiën gepland, die allemaal op dit eerste beeld gebaseerd zijn. Uiteindelijk zullen ze door Copraij en Langsdorf, maar ook door andere geïnteresseerde Brusselaars uitgevoerd worden.
"zitten met het lichaam is een oefening voor lichaam en geest waar iedereen altijd toegang toe heeft en die introspectief leert te kijken. We willen voor openbare plaatsen in de stad beelden ontwikkelen die je de ruimte in je eigen lichaam laten ervaren. Het eerste beeld dat we 3 keer per dag laten zien is deze oefening. Daarna, als de rolluiken dicht zijn, zijn we bezig met het volgende beeld." foto's

en - sitting with the body - a research by Renée Copraij & Heike Langsdorf (retreat 1)

During two test-retreats in 2012 Renée Copraij and Heike Langsdorf showed the image with the two sitting bodies three times a day and worked already with other people on this image. In 2013 they plan to develop choreographies, all of which will be based on this first image and eventually will be carried out by Copraij en Langsdorf as well as by other interested Brussels residents.
"sitting with the body is an exercise for body and mind which is accessible for everyone en which teaches 'to look inward'. We want to develop images with our bodies for public places in the city which let you experience the space in your own body. The first image we present is this exercise. When the shutters are closed we are busy with the next image." pics 

fr - être assis avec le corps - une recherche de Renée Copraij & Heike Langsdorf (retraite 1)

Pendant deux retraites d'essai en 2012 Renée Copraij et Heike Langsdorf montraient l'image avec les deux corps assis trois fois par jour et ils ont travaillé aussi avec d'autres personnes sur cette image. En 2013 ils planifient un développement des chorégraphies basées sur cette première image et qui seront finalement mises sur scène par Copraij et Langsdorf mais également par d'autres Bruxellois interessés.
"être assis avec le corps est un exercice pour le corps et l'esprit, ouvert à chacun, qui nous apprend à regarder introspectivement. Nous voulons développer des images pour l'espace public, qui permettent d'expérimenter l’espace dans vos propres corps. La première image, que nous présentons, est cet exercice. Quand les volets sont fermés, nous sommes occupées par l'image suivante."  photos

--

2013 / sitting with the body

Elke dag om 9h /12h /17u wordt een nieuwe sitting getoond. Zaterdag 9/2/2013 zijn er 6 sessies: 9h /11h /13h /15h Slotsessie: 17h met drinks Gedurende een volgende reeks van 10 dagen Zitten met het lichaam hebben we gezocht naar bewegingen die we kunnen combineren met het oorspronkelijke beeld van de twee zittende lichamen. Onafhankelijk van waar we de beweging hebben gevonden, proberen we deze uit te voeren in een meditatieve staat. Zaterdag tonen we enkele voorbeelden...
*
Tous les jours à 9h /11h / 17h une nouvelle sitting sera montrée. Samedi 9/2/2013 il y aura 6 sessions: 9h /11h /13h /15h Session de clôture: 17h avec boissons Pendant 10 jours de Sitting with the body, nous avons cherché des mouvements qu'on peut combiner avec l'image initiale des deux corps assis. Indépendemment d'où le mouvement trouvé nous est arrivé, nous essayons de l'exécuter dans un état méditatif.
Samedi nous montrerons quelques exemples...
*
Every day a new sitting is shown at 9h /12h /17u. / Saturday 9/2/2013 there wil be 6 sessions: 9h /11h /13h /15h Closing session: 17h with drinks During another 10 days sitting with the body we searched for movements that can be combined with the initial image of the two sitting bodies. Regardless to where the found movement footage came from, we attempt to execute it in a meditative state.
Saturday we will show some samples ...

TOUR
30-04-2012 : first test-retreat at Zsenne_lab
15-10-2012 19: second test-retreat at Zsenne_lab 
28-01-2013 10 Feb 2013 : RETREAT 1 at Zsenne_lab
Brussels05-05-2013 16 May 2013 : RETREAT 2 at Zsenne_lab 
11-09-2013 22 Sep 2013: RETREAT 3 at Zsenne_lab / Brussels

research & performance : Renée Copraij, Heike Langsdorf / co-sitters : Gabriel Callealta, Kathleen Deboutte, Helena Dietrich,Katja Dreyer, Nelle Hens, Isabel Hoornaert, Dolores Hulan, Ariane Loze, Jo Massin, Gilles Polet, Christoph Ragg, Luc Emiel Rooman, Isabelle Wahedova, .../ foto-montage: Kirsten Langsdorf / photos : Christoph Ragg / drawing : Rudolph van Laban / translations : Alexander Baervoets, Khadija El Bennaoui, Ariane Loze / support & context : ZSenne art lab, Kunst/Werk, radical_hope / thanks to : Luc Emiel Rooman