You are here

WHAT REMAINS – Wouter Huis

Artists:

Residentie 03/07 > 20/07/2014

opmaak poster rasterd finalblue150
Wouter Huis is beeldend kunstenaar en werkt in verschillende media. Of liever: hij plaatst een medium tussen wat we zien en hoe we zien. Door de blik van de toeschouwer te leiden naar de dingen die normaal niet in het middelpunt van de belangstelling staan brengt hij de focus ook op het medium als zodanig. In deze presentatie bij ZSenne is dat medium vooral grafiek. Door te tonen wat overblijft brengt Wouter Huis in beeld hoe hij identiteit, leven en betekenisvolle vergetelheden terugvindt in de overblijfselen van de artistieke productie.
De meeste werken in de tentoonstelling zijn gemaakt tijdens zijn residentie in Frans Masereel Centrum.


Open op afspraak 02/513 66 01 of info@zsenne.be

(Eng) 
Opening Friday 11/07 from 6PM
Wouter Huis is a visual artist and works in different media. Or rather: he places the medium between what we see and how we see it. By guiding the spectator's gaze towards things that aren't normally the centre of attention, he focuses on the the medium as such. In this presentation at ZSenne, the medium is mainly print. By showing what remains Wouter Huis defines identity, life and meaningful omissions in the remains of his artistic production. 
Most works were made during his residency at Frans Masereel Centrum.

Open on appointment 02/513 66 01 or info@zsenne.be