You are here

Situ-action#4:exp.module

SITU-ACTION refereert naar de artistieke praktijk die vertrekt vanuit een specifieke geografische en sociale context. Deze praktijk werd voor eerste keer getest door Chiara Colombi, Tina Grifoni en Vincent Matyn tijdens een residentie bij curatrice Alessandra Arancio in Catania, Sicilië. In contact komen met een plaats en die verduidelijken door interacties met het publiek en de materie van de plaats aanbiedt, motiveert ons om in situ acties uit te voeren. Tijdens de week residentie van 28/11 tot 3/12 stellen wij een experimentele her-lezing van de in situ acties in Catania on de vorm van huidige-actie. Heel de week nemen de tijd om na te denken over de praktijk van situ-acties door ontmoetingen met kunstenaars en agenten van het Belgo-Italiaans netwerk. Volgende genodigden hebben al bevestigd: Francesco NordioCaterina ZevolaGunther De WitSylvie Girault, Jérôme Giller. Wij werken nu nog details van de programmatie uit en die worden op het net gezet op pagina https://www.facebook.com/situazioni1/
Eerste vergadering : maandag 28 november vanaf 7u.
De ateliers zijn die weken open voor voorstellen en diverse deelnames
 en zullen bijdragen onze participatieve artistieke praktijken in de stedelijke ruimte in vraag te stellen. Op Zaterdag 3 december vanaf 7u., zullen we eindigen met een uitvoering, misschien een vormgeving, van de concepten en ideeën die we hebben ontwikkeld, wat op zich al een situ-actie is.
Welkom !

SITU-ACTION refers to artistic practice acting from a specific geographical and social context. This practice was tested for the first time by Chiara Colombi, Tina Grifoni and Vincent Matyn during a residence with the curator Alessandra Arancio in Catania, Sicily. To come into contact with a place and to reveal it through interactions with the public and the material offered in situ is what leads us to accomplish a situational action.
During the week of residence at the Zsenne art lab, we propose an experimental rereading of the Catanese situations in the form of a present-action. Throughout the week, we will take time to think together about the practice of "situ-actions", through exchanges and meetings with artists and personalities of the Belgian and Italian network. Guests confirmed for the moment: Francesco NordioCaterina ZevolaGunther De WitSylvie Girault, Jérôme Giller. We are still working on the details of the programming and updates will be online on our page https://www.facebook.com/situazioni1/
First meeting : Monday 28 November from 7pm.
Workshops during the week of residence are open to proposals and participations and will be used to question participative artistic practices in the urban space. We will finish the week on Saturday 3 December from 7 pm. with a putting into practice, a possible scheme of concepts and ideas developed during these meetings.
This is already a situ-action.
You are all welcome!

SITU-ACTION se réfère à la pratique artistique agissant à partir d'un contexte géographique et social spécifique. Cette pratique a été expérimentée pour la première fois par Chiara Colombi, Tina Grifoni et Vincent Matyn lors d'une résidence avec la curatrice Alessandra Arancio à Catane, en Sicile. Entrer en contact avec un lieu et le révéler par des interactions avec le public et la matière offerte in-situ, c'est ce qui nous mène à accomplir une situ-action. Pendant la semaine de résidence à la Zsenne art lab, nous proposerons une relecture expérimentale des situ-actions Catanaises sous forme d'une présent-action :
Tout au long de la semaine, nous prendrons le temps de penser ensemble la pratique des “situ-actions”, par des échanges et des rencontres avec des artistes et des acteurs du réseau belge et italien. Les invités confirmés pour l'instant : Francesco NordioCaterina ZevolaGunther De WitSylvie Girault, Jérôme Giller.
Nous travaillons encore sur les détails de la programmation et les mises à jour seront en ligne sur la page https://www.facebook.com/situazioni1/
Première rencontre : lundi 28 novembre à partir de 19h.
Les ateliers lors de la semaine de résidence sont ouverts aux propositions et participations diverses et serviront à questionner les pratiques artistiques participatives dans l'espace urbain. Nous terminerons la semaine le samedi 3 décembre à partir de 19h avec une mise en pratique, une mise en forme peut être, des concepts et des idées développées lors de ces rencontres.
Ceci est déjà une situ-action.
Vous êtes tous les bienvenus !