You are here

Onderzoek

Residentie 29/5 > 10/6/2017   Toonmoment donderdag 8 juni 18.00>21.00

Aan de hand van verscheidene media observeer ik mijn omgeving. Ik rafel daarmee het landschap uit om er dieper in door te kunnen dringen. De keuze een bepaald medium te gebruiken komt voort uit de zin me te concentreren op een aspect uit het geheel. Zo gaat het me bij het tekenen met potlood op papier om lijnen, richtingen, contouren, terwijl fotografie me in staat stelt kleur en de werking van licht nader te bestuderen. Binnen mijn performance Kanttekeningen toonde ik aan dat voor mij het werken als danser en choreograaf ook een vorm van tekenen is, en ging ik dieper in op zowel de verschillen als gelijkenissen tussen dat tekenen met mijn lichaam in de ruimte en het tekenen op papier. Het duidelijker schetsen van de lijnen die het onderzoek binnen een bepaalde discipline aanneemt, maakte me het eenvoudiger ermee te gaan spelen en die lijnen te gaan verleggen. Mijn onderzoek loopt dan ook over de grenzen van disciplines heen. Wat op één terrein wordt onderzocht, wordt op een ander versterkt en aangevuld.

Een volgende, hieruit voortvloeiende stap, is het creëren van objecten en andere ruimtelijke beeldelementen waarin die verschillende bevindingen samenstromen. Anders dan bij mijn potloodtekeningen en foto’s gaat het hierbij niet om een directe neerslag van een geobserveerde werkelijkheid, maar om het creëren van nieuwe elementen die wel uit observatie voortkomen, uit een visuele observatie net zo goed als uit het aan-den-lijve ondervinden, doch werkende  vanuit wat dit observeren aan indrukken in het geheugen heeft achtergelaten. Deze elementen vormen geen eindpunt, ze zijn bedoeld om er mee aan de slag te gaan. En het is ook deze handeling zelf die ik nader wil bekijken, de handeling van het plaatsen en verplaatsen, het plaatsen tot en het verplaatsen in, deze verhouding van het lichaam t.o.v. – of met – de tijd, de ruimte en het gecreëerde object, het componeren als beweging eerder dan een compositie als resultaat.

Bij ZSenne Art Lab wil ik het besloten landschap, gecreëerd binnenin het atelier maar voortgekomen uit een observatie van de buitenwereld, weer in een dialoog plaatsen met die buitenwereld.  Het is mijn bedoeling in het atelier een installatie op te bouwen die vanuit twee standpunten bekeken kan worden.

Enerzijds wil ik datgene van de buitenwereld dat van binnenuit door de ramen te zien valt, integreren in deze installatie. De buitenwereld en de muren die deze buitenwereld kadreren, zullen als een onderliggende laag dienen waar bovenop gewerkt wordt.  Anderzijds wil ik gaan ingrijpen in de binnenruimte en het beeld dat men zich hiervan van buitenaf kan vormen, gebruik makende van, of me inspirerende op elementen die ik in de nabije omgeving vind, de beide werelden hierdoor met elkaar verbindende.

https://wouterkrokaert.wordpress.com