You are here

Imaginaire Topografie Anneessens-Bloemenhof/Jardin aux Fleurs

Artists:

NewsImage2.php.jpgANNEESSENS : DENKBEELDIGE TOPOGRAFIE / TOPOGRAPHIE IMAGINAIRE

Gedurende twee weken ontstaat er een denkbeeldige topografie van de Anneessenswijk : de bibliotheek bewaart in tekst, beeld en geluid de verbeelding van de buurt. Denkbeeldige/fictieve/verdwenen plaatsen en voorwerpen zijn er tijdelijk zichtbaar. Je kunt er ook verhalen raadplegen en wijkbiografieën inkijken. De bibliotheek herbergt onder andere documentatiemateriaal dat haar ontstaan laat zien. Het parlement vult de collectie dagelijks aan: in een houten constructie geplaatst voor de bibliotheek, presenteren en verdedigen bewoners in de parlementaire sessies de denkbeeldige/verdwenen/fictieve plaatsen en voorwerpen. Ze gaan in dialoog over het mogelijke bestaan van deze plaatsen en voorwerpen, het gebruik ervan en hun draagkracht. Download en raadpleeg het gedetailleerde programma hier

Durant 2 semaines, une véritable topographie imaginaire du quartier Anneessens sera présentée dans une bibliothèque et un parlement : la bibliothèque présente en textes, en sons et en images l'imagination du quartier. Des objets et des lieux imaginaires/fictifs/disparus y sont temporairement visibles. On peut également y consulter des histoires et des biographies locales. La bibliothèque contient en outre la documentation de sa propre genèse. Le parlement vient chaque jour compléter la bibliothèque: une structure en bois placée devant la bibliothèque accueille les habitants qui, lors des sessions parlementaires, y présentent et défendent leur objet ou lieu imaginaire/fictif/disparu. Ils y débattent de la possible existence de ces objets et lieux, de leurs usages et fonctions. Consultez/ téléchargez le programme détaillé ici.

12 - 25 juni 2015
Opening/Ouverture : ven/vrij 12/6 17u   
Bibliotheek + Parlement   VOOR IEDEREEN  POUR TOUS

asbl BNA-BBOT vzw
119 rue de Laekenstraat
1000 Bruxelles Brussel
Tel 02 223 21 51             
www.bnabbot.be        
any@bna-bbot.be    

ZSenne vzw wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Gewest en door de Stad Brussel, Dienst Cultuur