You are here

FOUR HANDS “INTERFERED PIANO”

Lea at work

residentie 7/5 > 20/5/2018

18 + 19 Mei 18.30 RECITAL

Als een stap verder in mijn onderzoek naar geluidsverandering en de concertmogelijkheden stel ik mijn "niet-pianist" vriend, danser Mat Voorter, om een 4-handige performance uit te proberen op een rechte "veranderde" piano. Dit idee kom uit van manipuleren van objecten in de mechaniek van het instrument om verandering van geluid te onderzoeken. Tijdens residentie van 2 weken gaat het niet over "samen doen" of erger "samen spelen" maar eerder al het onontkoombare gevolg van "tussenkomen en sturen" om verschillende muzikale omstandigheden te stimuleren. Ik stel dit voor aan een danser om de "piano-getrainde" kwaliteiten en kennis te vermijden maar wegens de andere impulsen om het muzikale discours te benaderen.

As a step further in my research on sound transformation and its performance resources I propose to my “non pianist friend”, dancer Mat Voorter to attempt a four hands performance on an up right “interfered” piano. The idea of an “interfered piano” comes out from the manipulation of objects inside the mechanic of the instrument to explore a continual transformation of the sound. For this two weeks residency in Zsenne I wanted to revisit the idea of musical collaboration not in terms of “doing together” or worst “playing together” but more as an inescapable consequence of “interfering and inducing” to stimulate different musical circumstances. The reason I propose this practice to a dancer is to avoid the piano trained capacities and knowledge to approach the musical discourse and the performance strategies of the instrument through other impulses. Lea Petra