You are here

FMC Rémi Tamburini

HOAX FACTORY / BUBBLE FLYING SAUCER

NL

Bubble flying saucer werd beïnvloed door Kenneth Arnolds getuigenis in 1947. In zijn rapport vermeldt de piloot 9 onidentificeerbare vliegende objecten. Toen de media het verhaal oppikten, beschreven ze de objecten als vliegende schotels. Sindsdien is de term ‘vliegende schotels’ gelinkt aan ufo’s.

De sculptuur Bubble flying saucer vertrekt van een echt koffieschoteltje. Haar vorm is een geometrische interpretatie en symmetrische permutatie van het bord. Tijdens zijn residentie in Frans Masereel Centrum zal Tamburini een aerostat bouwen, een ‘vliegende schotel’ gevuld met helium die werkelijk in de lucht kan blijven hangen.

Bubble flying saucer zal verschijnen als een fata morgana, een reizende hallucinatie in het landelijke Kasterlee. Getrokken door een auto zal het vliegende object een ufo-sculptuur worden in de Belgische lucht. Dankzij de straffe verhalen die zullen volgen op de verschijning van het object zal het even legendarisch worden als de originele ufo-verhalen zelf.

Rémi Tamburini’s residentie maakt deel uit van de residentie-uitwisseling tussen ZSenne Artlab en het Frans Masereel Centrum.

ENG

Bubble flying saucer was influenced by Kenneth Arnold’s testimony in 1947. In his rapport, the pilot mentions 9 flying objects. When the media picked up the story shortly afterwards, they described the objects as flying saucers. Since then, the term ‘flying saucer’ has been connected to UFO’s.
Bubble flying saucer was built starting from a real coffee saucer. Its form is a geometrisation and symmetrical permutation of the plate. During his residency in Frans Masereel Centrum, Tamburini will build an aerostat, a ‘flying saucer’ filled with helium that will be able to stay up in the air.

Bubble flying saucer will appear like a mirage, a travelling hallucination in the rural landscape of Kasterlee. Pulled by a car, the flying object will become a UFO-sculpture in the Belgian sky. Its appearance will then start all kinds of rumours, thus becoming a legendary apparition like the UFOs themselves.

Rémi Tamburini’s residency is a part of the residency-exchange between ZSenne and Frans Masereel Centrum.