You are here

Chiara Colombi ENTRE NOUS

Ma/lu/mon 20/5/2013  19.00 > 22.00

Het installatieconcept speelt met de onmoetingen die plaats hebben in de virtuele ruimte die wordt gecreëerd via een mechanisme van numerieke interactie. De toeschouwer kan nadenken over het verdwijnen van zijn eigen beeltenis, van zijn eigen persoon om de ervaring op te doen van een virtuele en atemporale ontmoeting via het beeld van iemand anders.

 
Het werk werd bedacht voor de ruimte van ZSenne. Binnen in de ruimte wordt een projector geïnstalleerd, die beelden zal tonen op de ramen afgedekt met een film voor retro-projectie van de buitenruimte rond ZSenne.
Dit beeld wordt gemaakt vanuit 2 niveau's:
1) een video in directe opname die vertraagd wordt afgespeeld: de foreground
2) een aantal foto's die elke 5 minuten worden genomen, wanneer er geen passage van voetgangers of auto's is: de background.
Deze serie foto's zullen de achtergrond vormen waarop een kinect zal werken. Dankzij dit opnametoestel wordt de aanwezigheid van toeschouwers veranderd in onzichtbare silhouetten, die binnen hun contouren de videoopnames in vertraging van het eerste niveau (foreground) tonen.
Het beeld dat de toeschouwer ziet op de vensters zal zich tonen als een spiegel die niet de toeschouwer toont, maar van iemand anders, die net als hij/zij is voorbijgekomen en is blijven staan in de interactieve ruimte

 

CONCEPT

Le concept de l'installation joue sur les rencontres qui ont lieu dans l'espace virtuel créé par ce mécanisme d'interaction numérique. Le spectateur peut réfléchir sur le concept d'effacement de sa propre image, de sa propre personne pour pouvoir vivre l'expérience d'une rencontre virtuelle et atemporelle via l'image d'un autre.

Le travail est pensé pour l'espace ZSenne. Dans l'espace intérieur de la galerie un projecteur sera installé et projettera sur les fenêtres recouvertes d'une pellicule pour rétroprojection l'image de l'espace extérieur environnant à la galerie. Cette image est une image composée en deux niveaux :
1) une vidéo en prise directe de l'espace extérieur projetée en décalée: foreground
2) une série de photographies prises toutes les 5 minutes de l'espace extérieur en l'absence de passage (voiture, passants...): background
Cette série de photographies, sera le background sur lequel travaillera une kinect. Grâce à ce capteur, la présence des spectateurs sera transformée en silhouettes (non visibles) qui feront apparaître à l'intérieur d'elles-mêmes, l'enregistrement vidéo en décalé du premier niveau (foreground). L'image vue par le spectateur sur les fenêtres, apparaitra comme un miroir mais qui ne réfléchira pas sa propre image mais bien celle d'autrui qui comme lui, est passé et s'est arrêté dans cet espace interactif.