You are here

2012 / Link Leisure / Licorice salt / info + flyer

Artists:

Licorice Salt Installatie en objecten / Installation et objets

Tijdens zijn tweede residentie in ZSenne art lab werkt Link Leisure met drop en zout. Vanuit een onderzoek naar de textuur, de smaak en het aroma van deze twee materialen, meet Link aan objecten een vorm en een emotionele geladenheid toe. De objecten worden door hem in drop gedipt of in zout ingelegd.

alt