You are here

2011/ Julien Amillard / Et au milieu coule une rivière / Info

Et au milieu coule une rivière

 

Julien Amillard est un plasticien français né en 1983. Il réside sur Bruxelles depuis un peu plus de deux ans. Sa pratique, de nature conceptuelle, se développe avec humour et un certain sens poétique dans la création d'installation in-situ visant à confronter le spectateur avec son environnement. Contrairement à la Seine qui ravit quiconque désire se promener le long de ses berges, la Senne est cachée aux yeux de tous. Enterrée au XIXème siècle pour enrayer une épidémie de choléra, la Senne n'est désormais connue que de rares personnes. L'installation Et au milieu coule une rivière propose de remonter à la surface, dans l'espace de la galerie Zsenne, une parcelle de cette Senne. De nature conceptuelle, l'origine de mes pièces provient du lieu même où je travaille. L'architecture du lieu ainsi que son histoire sont les premières bases de toutes mes créations. Dans la continuité de mes travaux  tel ce que la marée n'aura pas effacé, d'autres s'en chargeront où le spectateur devait détruire l'œuvre pour accéder à l'exposition, l'ombre du mot où le spectateur devait prendre rendez-vous avec l'œuvre, ou bien encore St Cyrq, ensemble de pièces nées de l'incompréhension du lieu où nous nous trouvons, l'installation proposée à Zsenne joue à la fois avec le nom même de cette galerie qui prit le nom de cette rivière ensevelie et la confrontation du spectateur avec un environnement qui lui est perpétuellement dissimulé. Du 15 Juillet au 31 Juillet 2011, mercredi – samedi 15.00 à 19h / Vernisagge Jeudi 14 Juillet 2011 18.00 à 21.Rendez-vous : julien.amillard@gmail.com 0488 136 733

 

Julien Amillard is een frans plastisch kunstenaar, geboren 1983. Hij woont en werkt sinds meer dan 2 jaar i Brussel, waar hij zich heel goed voelt. Zijn werk situeert zich in de conceptuele sfeer, en met enige humor en zin voor poëzie, maakt hij in situ installaties die de toeschouwer intellectueel maar ook fysiek confronteren met zijn omgevingen. In tegenstelling tot de Seine, die iedereen charmeert wie langs zijn oevers gaat wandelen, is de Zenne onzichtbaar verstopt. Ze werd begraven in de 19de eeuw om een cholera epidemie tegen te gaan, en is nu nog maar door heel weinig mensen echt gekend. De installatie "...en in het midden stroomt een rivier" brengt een stukje van deze Zenne aan de oppervlakte in de ZSenneruimte. De oorsprong van mijn werken, steeds vanuit conceptuele inspiratie, vindt altijd een vertrekpunt in de plaatsen waar ik werk. De architectuur van de plaats, zijn geschiedenis en zijn achtergronden zijn altijd de eerste aanzetten voor mijn creatief werk. In de continuïteit met mijn oeuvre, zoals in "...wat de zee niet zal weg gevaagd hebben, zal wel door anderen worden worden overgenomen" (ce que la marée n'aura pas effacé, d'autres s'en chargeront), waar de toeschouwer zelf eerst het werk moest vernietigen voor hij de tentoonstelling kon zien, of in "de schaduw van het woord" (l'ombre du mot) waar de toeschouwer eerst een afspraak moest maken met het werk, of nog "St. Cyrq" (Heilige Circq), een ensemble van werken die onstaan zijn uit het onbegrip van de plaats waar we ons bevinden, zo speelt de installatie die in ZSenne wordt gemonteerd tegelijkertijd met de naam van de toonplaats die de naam van de ondergrondse rivier die er vlakbij stroomt, heeft overgenomen, en met de confrontatie van de toeschouwer met een omgeving die eeuwig verborgen blijft. Van 15 tot 31 juli 2011, woensdag tot zaterdag van 15 tot 19.00u / vernissage donderdag 14 juli 2011 18.00 − 21.00u. Afspraken: julien.amillard@gmail.com 0488 136 733